21. června 2021, 9:00 – 14:00, Praha

V České republice je v současné době pouze jeden klastr, který je ohodnocen Zlatou známkou evropské klastrové excelence. Je jím Nanoprogress, z.s. (https://www.nanoprogress.eu/), a právě ten, v rámci své studijní návštěvy, navštívili zástupci KČN. Cílem byla výměna zkušeností s procesem získání zlaté klastrové známky excelence a sdílení příkladů dobré praxe. Velmi otevřeně a živě se diskutovalo o možnostech zlepšení řízení klastru, školení manažerů klastru a především o možnostech zkvalitnění služeb poskytovaných členům klastru. Velký důraz byl kladen na nastavení správné komunikace se členy klastru a dalšími partnery. Schůzka proběhla s předsedou představenstva, panem Lubošem Komárkem.

Klastr Nanoprogress se zaměřuje na výzkum a vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikací do průmyslu a biomedicíny. Nanoprogress patří mezi excelentní evropské klastry a je spoluzakladatelem Evropského strategického klastrového partnerství „AdPack“. V rámci kolektivního výzkumu byly vyvinuty sofistikované metody funkcionalizace nanovlákenných struktur, navrženy a zkonstruovány celosvětově ojedinělá zařízení schopná připravovat nanovlákenné struktury typu „jádro/plášť“ a zařízení pro přípravu lineárních kompozitních nanovlákenných struktur, která jsou založena na nové technologii zvlákňování pomocí střídavého proudu. Dále byl zkoumán potenciál nanovlákenných struktur připravovaných na těchto unikátních zařízeních pro průmyslové a biomedicínské aplikace.

Následující den, 22. června, měli zástupci Klastru českých nábytkářů možnost navštívit výzkumnou laboratoř v Liberci, kde se NANOPROGRESS, z.s. zaměřuje na technologický výzkum.

 

Logo OPZ
COSME