Cụm đồ gỗ Séc, hợp tác xã là cụm lớn nhất tập trung vào sản xuất và kinh doanh đồ gỗ, ngành chế biến gỗ, thiết kế nội thất và lãnh đạo các sáng kiến của cụm ở Cộng hòa Séc. Cụm là một tổ chức có thể được nhập vào bởi bất kỳ nhà sản xuất đồ gỗ nào của Séc cùng chung mục tiêu và tầm nhìn với cụm. Cụm hỗ trợ kinh doanh của các thành viên của mình.

TẦM NHÌN

Các thành viên của cụm là các công ty sản xuất đồ gỗ hạng VIP của Séc có khả năng cạnh tranh quốc tế và được thành lập trên thị trường nước ngoài, họ tích cực tham gia vào việc tạo ra các xu hướng mới trong ngành đồ gỗ và nhà ở. Việc thúc đẩy các thành viên của cụm trong lĩnh vực này được đảm bảo bằng việc.tất cả các thành viên của cụm tham gia sử dụng nhiều kết quả nghiên cứu tập thể và phát triển các chương trình và công nghệ sản xuất mới. Cụm đồ gỗ Séc, hợp tác xã có các trung tâm công nghệ được trang bị hàng đầu và bổ sung bởi các thiết bị công nghệ hiện đại nhất. Các thành viên cụm thông qua chiến lược quốc tế hóa của cụm đã làm tăng sự tăng trưởng doanh số và xuất khẩu của các công ty của họ và tham gia vào các mạng lưới quốc tế lớn trong lĩnh vực đồ gỗ.

MỤC TIÊU TOÀN CẦU

Hỗ trợ khả năng cạnh tranh quốc tế và tăng trưởng kinh tế của các công ty thành viên của cụm thông qua việc nhấn mạnh vào phát triển nghiên cứu, phát triển và đổi mới, liên tục cải thiện liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu và lĩnh vực kinh doanh trong ngành đồ ngỗ và tăng cường quốc tế hóa của cụm.

Cụm đồ gỗ Séc, hợp tác xã đang cố gắng lâu dài tăng cường hợp tác quốc tế và các hoạt động quốc tế hóa không chỉ ở Châu Âu mà còn ở Đông Nam Á. Theo chiến lược chung của cụm để tăng khả năng cạnh tranh quốc tế, chủ yếu là lập bản đồ và tham gia vào các mạng lưới quốc tế trong ngành công nghiệp đồ gỗ và gốm sứ tại Việt Nam và các nước ASEAN khác.

Khả năng của các hoạt động chung trong thị trường Việt Nam hoặc các nước ASEAN khác, trong đó Cụm đồ gỗ Séc  quan tâm lâu dài:

  • Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với các hiệp hội khu vực của các nhà sản xuất đồ gỗ và các sáng kiến của cụm cho mục đích hợp tác và cộng tác trong sản xuất đồ gỗ, gốm sứ và chuyển giao công nghệ.
  • Thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh doanh trực tiếp với các nhóm phát triển địa phương và chuỗi bán lẻ Việt Nam để thực hiện đấu thầu thiết bị của khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên bờ biển Việt Nam.
  • Thực hiện chuyển giao công nghệ đồ gỗ và gốm sứ từ EU về Việt Nam.
  • Thiết lập mối quan hệ hợp tác với các nhà bán lẻ và nhà phân phối đồ gỗ ở các nước ASEAN và tại các thị trường Úc, New Zealand và Nhật Bản.
  • Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ xuất khẩu tại Việt Nam và ở các nước ASEAN cho các ngành công nghiệp khác (dệt, thủy tinh, gốm, v.v.) tại Cộng hòa Séc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC HOẠT ĐỘNG THÀNH CÔNG

  • Chuyển giao công nghệ đúc khuôn gốm sứ và sản xuất khuôn đúc.
  • Tham gia triển lãm quốc tế.
  • Cung cấp đồ gỗ cho các dự án khách sạn.
  • Hội nghị chuyên nghiệp và các cuộc họp B2B với các đối tác kinh doanh – Hà Nội, Praha.

LIÊN HỆ

Antonín Škrabal (Czech, English)
Cán bộ quốc tế hóa Đông Nam Á
E-mail: skrabal@drevojas.cz

 

Monika Perďochová (Czech, English)
Giám đốc quốc tế hóa
E-mail: perdochova@furniturecluster.cz

Logo OPZ
COSME