Dne 29. října 2019 se v Brně uskutečnila mezinárodní konference Furniture and Woodworking Cluster Partnership, kterou pořádal Klastr českých nábytkářů, družstvo. Program akce byl zaměřen především na navázání nových obchodních kontaktů, sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností z oblasti výroby nábytku, interiérového designu, inovací a především na vznik nového mezinárodního partnerství mezi zúčastněnými klastry.

Furniture and woodworking cluster partnership

V rámci odpoledního programu bylo podepsáno nábytkářskými klastry z České republiky, Slovinska, Španělska a Švédska Memorandum o spolupráci v nábytkářském a dřevozpracujícím odvětví, kterým byla založena mezinárodní platforma Furniture and Woodworking Cluster Partnership. Vznik partnerství podpořil také italský klastr Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG, který podepsal Memorandum o spolupráci dodatečně a stal se tak pátým zakládajícím členem mezinárodní platformy. Jak zdůraznila předsedkyně Klastru českých nábytkářů Lucia Haraslínová, základní motivací pro vytvoření partnerství bylo navázání mezinárodní spolupráce v oblasti vědeckého výzkumu, technologického transferu a přenosu know-how a také příprava společných mezinárodních projektů, které povedou k vytvoření Strategického partnerství klastrů („European Strategic Cluster Partnership“).

Zakládajícími členy partnerství jsou:

  • Klastr českých nábytkářů, družstvo (Česká republika)
  • HABIC – Basque Habitat, Wood, Hospitality and Design Cluster (Španělsko)
  • Interior Cluster Sweden (Švédsko)
  • Wood Industry Cluster (Slovinsko)
  • Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG (Itálie)

Furniture and Woodworking Cluster Partnership je otevřeným partnerstvím, do kterého se mohou zapojit také další klastry, které projeví zájem o spolupráci. Partnerství je otevřeno pro klastry z oboru nábytkářství, dřevozpracujícího průmyslu a interiérového designu.

Kontaktní osoba: Monika Perďochová, e-mail: perdochova@furniturecluster.cz

Odkaz na uzavřené Memorandum ZDE

Logo OPZ
COSME