Doporučujeme

Časopis interiéry

logo Interiéry
SPOJUJEME FIRMY A TRHY

KLASTR ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ

Zjistit více informací

SPOLEHLIVOST

leader klastrových iniciativ v České republice

50 AKTIVNÍCH ČLENŮ

zisk nových zákazníků, otevření trhu a zvýšení inovačního potenciálu

JSME TU PRO VÁS 16 LET

profesní kvalifikace, díky které získáte nejlepší informace

Logo KČN

Klastr českých nábytkářů, největší klastr se zaměřením na nábytkářský, dřevozpracující průmysl, interiérovou tvorbu a leader klastrových iniciativ v České republice, je otevřenou organizací, do které může vstoupit každý český nábytkář ztotožňující se s cíli a vizí KČN. Klastr podporuje podnikání svých členů. Pro své aktivity a uskutečňování cílů využívá KČN peníze ze soukromých zdrojů členů KČN, ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu.

Zjistit více informací
Logo OPZ
COSME