Úspěchy a ocenění

Stříbrná známka klastrové excelence (platnost do 31. prosince 2024)

Bronzová známka klastrové excellence (platnost do 27. listopadu 2019)

Logo OPZ
COSME