V rámci veletrhu Mobitex se konala Soutěž Mistrovství republiky v oboru truhlář, kterou vyhlásil Klastr českých nábytkářů, družstvo.

Finálového kola soutěže Mistrovství republiky v oboru truhlář se účastnil vždy nejlepší žák z kraje na základě výsledků regionálních kol. Do soutěže byly zapojeny všechny kraje České republiky.

Je pořádaná i mezinárodní soutěž žáků oboru truhlář, do které přijali pozvání také žáci ze Slovenska, Polska a Maďarska.

Úkolem žáků v soutěži je zhotovit daný výrobek v časovém limitu 5 hodin.

Základním cílem této celostátní soutěže bylo především podpořit talentované žáky a umožnit jim pravidelně měřit své dovednosti v daném oboru. Zvýšit propagaci, prestiž a atraktivnost oboru truhlář a zapojit co největší počet firem a dodavatelů do vzdělávání a především získat nové zájemce pro tento obor a tím uspokojovat požadavky na trhu práce.

Logo OPZ
COSME