Dne 4. 10. 2018 uspořádal Klastr českých nábytkářů seminář ,,NOVÉ SMĚRY V TVORBĚ INTERIÉRŮ A NÁBYTKU“ v rámci  veletrhu For Interior Podzim v Praze.

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D., předsedkyně Klastru českých nábytkářů, přivítala všechny zúčastněné a informovalo o programu semináře: „Nové směry v tvorbě interiérů a nábytku“, poté představila služby KČN pro členy. Klastr pro své členy monitoruje dotační možnosti, přičemž se specializuje zejména na dotace z evropských operačních programů. Tyto služby poskytuje jak zapojením členů do svých vlastních projektů, tak i formou poradenství, podpory a administrace projektů nebo částí projektů, jejichž nositeli jsou členové klastru.

Ing. Matěj Švehlík zastoupil Ing.Vítězslava Gaju, Ph.D. odprezentoval příspěvek na téma: Nové materiály vyvinuté Klastrem českých nábytkářů projektu Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/000359, podprojekt b) Ekologizace výroby:

  • Část 1 – Vývoj inovovaných materiálů a technologie pro nábytkářský a stavební průmysl
  • Část 2 – Použití nejnovějších technologií při realizaci povrchových úprav nábytkových dílců a skleněných elementů různými nátěrovými hmotami za účelem dosažení antibakteriální PU a snížení emisí VOC

Ing. Matěj Švehlík zastoupil Ing. Alenu Capíkovou s přednáškou na téma: „Design bez kvality – ryba bez vody“. Skvělý design je jen polovinou úspěchu, velmi důležitá je také kvalita. Na první pohled může nábytek vypadat báječně, ale stává se, že v průběhu užívání nesplňuje požadavky zákazníka z pohledu obvyklých vlastností a přichází zklamání.

Ing. arch. Lubomír Končinský odprezentoval příspěvek: Jak postupovat při objednávce a realizaci zakázkové výroby nábytku pro vlastní interiéry.

Ing. arch. Hana Medková odprezentovala: Aktuální trendy v nabídce vestavěného nábytku a interiérového bytového nábytku.

Ing. Iva Bastlová, DiS. odprezentovala: Jak postupovat při návrhu a realizaci interiéru. Na co si dát pozor, kde nešetřit a kde naopak ušetřit. Po přednášce následovala autogramiáda knihy tvoříme interiér s českou designérkou. Jako další bod programu odprezentovala Ing. Iva Bastlová, DiS.: Přijďte si vytvořit koncept svého nového interiéru! Prohlédnete si zajímavé vzorky materiálů a sestavíte kombinaci přesně pro vás pod odborným vedením designérky.

Logo OPZ
COSME