Dne 22. 3. 2018 uspořádal Klastr českých nábytkářů, družstvo seminář ,,NA KŘÍDLECH DESIGNU – INTERIÉROVÉ TRENDY 2018“ v rámci veletrhu For Interior Jaro 2018.

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D., předsedkyně KČN, přivítala všechny zúčastněné a informovala o aktivitách KČN v rámci programu OPPIK. Dílčí výsledky projektu „Vývoj nových materiálů se zlepšenými mechanickými a akustickými vlastnostmi“ představil Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Ing. Helena Prokopová informovala o aktuálních trendech čalouněného sedacího a lehacího nábytku- design, funkce, ergonomie, nové materiály a způsob jejich zpracování.

Jako další bod odborných přednášek následovala prezentace Mgr. Radky Hozmanové „Návrh interiéru podle principu Feng Shui – Co vše stojí za návrhem, s jakými informacemi vědomě pracujeme a nenecháváme je náhodě, abych vytvořili koncept, hodící se pro rodinu nebo kolektiv“.

Ing, Iva Bastlová DiS. odprezentovala trendy „COLOR POWER, URBAN GREEN,PASTEL OASIS a IMPEREFECTION HOME“, po přednášce následovala komentovaná prohlídka expozice Scéna: Inspirace a trendy.

Logo OPZ
COSME