Dne 1. 3. 2019 uspořádal KČN seminář v rámci veletrhu Mobitex 2019.

Simona Haraslínová Manažerka KČN představila Klastr českých nábytkářů, aktivity KČN, prezentaci na webu a v médiích, odborné školení a profesní kvalifikace, fundraising a projektové poradenství.

Ing. Bc. Vítězslav Gaja, Ph.D. odprezentoval vzdělávání v nábytkářství pro každého bez ohledu na věk. Blok byl příslušný nejen pro studenty a odborníky, ale i pro veřejnost.

Luděk Bena informoval o výběru a kvalitě nábytku z pohledu kování, jeho příspěvek byl na téma: „Co najdete uvnitř a na co si dát pozor při výběru kování?“

Ing. Iva Bastlová DiS. ve své přednášce odpověděla na co si dát pozor, co nezanedbat a čemu věnovat pozornost v ergonometrii.  Věnovala se nejen kuchyním ale i dalším místnostem a vychytávkám v bytě.

Jak správně vybrat bezpečný nábytek pro nejmenší? Chceme přeci pro své dítě to nejlepší. Jak se ale zorientovat v tom, na co si máme při výběru bezpečného nábytku pro děti dát pozor? Na tyto důležité otázky odpověděl Ing. Bc. Vítězslav Gaja, Ph.D. z TZÚ,s.p.

Doc. Ing. arch. Ludvika Kanicová, CSc. Informovala o Globálních fenoménech – megatrendech. Megatrendy jsou zásadní společenské vlivy, které působí na celé zeměkouli…

Jako poslední přednášku Chytré interiéry odprezentoval Doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D., ukázal krátkou exkurzi vývojem a proměnami užívání prostor pro bydlení ve dvacátém a začátkem jedenadvacátého století.

 

Logo OPZ
COSME