Výzkum, vývoj a inovace

Klastr propojuje své členy s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou a iniciuje vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Zapojuje se, nebo je sám nositelem, projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků. Rovněž v rámci svých aktivit napomáhá komercializaci výsledků vědy a výzkumu, transferu technologií a jejich aplikaci do průmyslové sféry. V rámci svých projektů buduje klastr také sdílenou infrastrukturu a pomáhá tak svým členům minimalizovat náklady na VaVaI.

ROZVOJ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA PRO ZKOUŠENÍ NÁBYTKU v Brně

Technologické centrum Klastru českých nábytkářů pro zkoušení nábytku v Brně je možné využít po předchozí dohodě v provozní dobu TC:

pondělí  pátek v časech 7:00 14:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: Vždy předem kontaktujte vedoucího TC pro rezervaci konkrétního termínu.

Ceník je k dispozici zde.

Seznam zařízení k dispozici:

 • Xenonová zkušební komora Q-SUN Xe 3HS s řízenou relativní vlhkostí vzduchu + příslušenství
 • LighBox
 • Zařízení na ověření odolnosti proti poškrábání – vrypu (lineární metoda)
 • Zařízení na ověření odolnosti proti poškrábání – vrypu (kruhová metoda)
 • Zkušební zařízení pro stanovení únavy PUR pěn pro čalouněný nábytek
 • Klimatizační komora II (teplotní rozsah -42 až +190, objem 256 l, řízení vlhkosti 10 – 98 %
 • TABER ABRASER Dual head + příslušenství
 • Zkušební zařízení na dětské vysoké židle ČSN EN 14988
 • Zkušební zařízení na židle ČSN EN 1728 + zařízení na zkoušení koleček židlí
 • Zařízení na zkoušení stability sedacího nábytku dle ČSN EN 1022
 • Sada přípravků pro měření rozměrů židle
 • Membránový lis vč. nahřívací pece

Kontaktní osoba:

Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Tel: + 608 150 122

Email: tckcn@furniturecluster.cz

 

Adresa:

Technologické centrum KČN

Cejl 480/12

602 00 Brno

Logo OPZ
COSME