Název projektu: Technologické centrum pro zkoušení nábytku – CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_313/0018780
Doba realizace: 1.11.2019 – 30.10.2021

Popis a cíl projektu: V rámci projektu je zřízeno a vybaveno nové technologické centrum KČN v Brně, se zaměřením na vývoj a výzkum nových zkušebních metod a jejich validaci, ověření dosažených vlastností výrobků členů KČN podle platných technických a legislativních požadavků. Na základě čeho lze ověřit a validovat navržené technologické postupy nově vyvinutých materiálů a technologii vznikající v rámci činností KČN. TC je prioritně zaměřeno na zkoušení mechanických a fyzikálních vlastnosti nábytku. Cílem projektu je nákup speciálních zkušebních přístrojů na zkoušení nábytku a povrchových úprav podle technických norem (ČSN EN 1728, ČSN EN 1022, EN 15186, ČSN EN 14988, ČSN EN 15187, ČSN EN ISO 3385-1, ČSN EN 15185) a technického vybavení pro jejich provoz (kompresor, laboratorní nábytek, notebook atd.).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Logo OPZ
COSME