Výzkum, vývoj a inovace

Klastr propojuje své členy s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou a iniciuje vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Zapojuje se, nebo je sám nositelem, projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků. Rovněž v rámci svých aktivit napomáhá komercializaci výsledků vědy a výzkumu, transferu technologií a jejich aplikaci do průmyslové sféry. V rámci svých projektů buduje klastr také sdílenou infrastrukturu a pomáhá tak svým členům minimalizovat náklady na VaVaI.

Technologické centrum Klastru českých nábytkářů pro vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů ve Svitavách

Technologické centrum Klastru českých nábytkářů pro vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů ve Svitavách je možné využít po předchozí dohodě v provozní dobu TC:

pondělí  pátek v časech 7:00 15:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: Vždy předem kontaktujte vedoucího TC pro rezervaci konkrétního termínu.

Ceník je k dispozici zde.

Seznam zařízení k dispozici:

  • Brousící širokopásový automat
  • Čistící kartáčovací stroj
  • Korpusový lis
  • Automatická leštička
  • Sušící tunel
  • Linka pro navalování nátěrových hmot na hrany nábytkových dílců včetně broušení hran
  • Linka na povrchovou úpravu ploch nábytkových dílců UV nátěrovými hmotami

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Blažek

Tel: +420 603 525 558

Email: tckcn@furniturecluster.cz

Adresa:

Technologické centrum KČN
Pražská 2060/50
568 02 Svitavy

Logo OPZ
COSME