Název projektu: Rozvoj technologického centra pro vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů – CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0003610
Doba realizace: 1.5.2017 – 31.8.2018

Popis a cíl projektu: Předmětem projektu je dovybavení a významné rozšíření technologického centra klastru, zaměřeného na vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů, které KČN zřídil v rámci projektu spolufinancovaného v programu OPPI. Součástí dalšího rozvoje tohoto centra je nyní pořízení a instalace 3 nových zařízení: linky na navalování nátěrových hmot na plochy a hrany nábytkových dílců a sušící tunel za lakovací automat, který je v centru již umístěn, vč. nezbytných stavebních úprav.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo OPZ
COSME