Výzkum, vývoj a inovace
Klastr propojuje své členy s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou a iniciuje vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Zapojuje se, nebo je sám nositelem, projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků. Rovněž v rámci svých aktivit napomáhá komercializaci výsledků vědy a výzkumu, transferu technologií a jejich aplikaci do průmyslové sféry. V rámci svých projektů buduje klastr také sdílenou infrastrukturu a pomáhá tak svým členům
minimalizovat náklady na VaVaI.

ROZVOJ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA PRO VÝVOJ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH TYPŮ VÝROBKŮ II v OŘECHOVĚ

Technologické centrum Klastru českých nábytkářů pro zaměřeného na vývoj nových technologií a nových typů výrobků v Ořechově je možné využít po předchozí dohodě v provozní dobu TC:

pondělí – pátek v časech 7:00 –15:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: Vždy předem kontaktujte vedoucího TC pro rezervaci konkrétního termínu.

Ceník je k dispozici zde.

Seznam zařízení k dispozici:

  • Technologie pro automatizaci skladování kování a nábytkových komponentů
  • Technologie pro automatizaci manipulace s nábytkovými dílci – robotické rameno
  • Technologie pro automatizaci balení nábytkových dílců a hotových výrobků
  • Zkušební zařízení pro zkoušení lehacího nábytku dle normy ČSN EN 1725
  • Zkušební zařízení pro zkoušení funkčních charakteristik matrací dle normy ČSN EN 1957

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Pehal
Tel: 547 136 300
Email: tckcn@furniturecluster.cz

Adresa:
Technologické centrum KČN
Zavadilova 784
664 44 Ořechov

Logo OPZ
COSME