Název projektu: Rozvoj technologického centra pro vývoj nových technologií a nových typů výrobků II – CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_335/0023653
Doba realizace: 1.4.2021 – 30.9.2022

Popis a cíl projektu: Předmětem projektu je dovybavení a rozšíření technologického centra klastru, zaměřeného na rozvoj technologického centra pro vývoj nových technologií a nových typů výrobků.

Součástí dalšího rozvoje tohoto centra je nyní pořízení a instalace: Technologie pro automatizaci skladování kování a nábytkových komponentů, Technologie pro automatizaci manipulace s nábytkovými dílci, Technologie pro automatizaci balení nábytkových dílců a hotových výrobků, Zkušební zařízení pro zkoušení lehacího nábytku dle normy ČSN EN 1725

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ
COSME