Výzkum, vývoj a inovace
Klastr propojuje své členy s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou a iniciuje vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Zapojuje se, nebo je sám nositelem, projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků. Rovněž v rámci svých aktivit napomáhá komercializaci výsledků vědy a výzkumu, transferu technologií a jejich aplikaci do průmyslové sféry. V rámci svých projektů buduje klastr také sdílenou infrastrukturu a pomáhá tak svým členům minimalizovat náklady na VaVaI.

ROZVOJ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA PRO VÝVOJ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH TYPŮ VÝROBKŮ v OŘECHOVĚ

Technologické centrum Klastru českých nábytkářů pro zaměřeného na vývoj nových technologií a nových typů výrobků v Ořechově je možné využít po předchozí dohodě v provozní dobu TC:

pondělí  pátek v časech 7:00 15:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: Vždy předem kontaktujte vedoucího TC pro rezervaci konkrétního termínu.

Ceník je k dispozici zde.

Seznam zařízení k dispozici:

  • Zkušební zařízení pro dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití vč. příslušenství
  • Příslušenství podle normy ČSN EN 581-2 a ČSN EN 1130
  • Zkušební zařízení na zkoušení potahových materiálů
  • Robotické pracoviště pro testování aplikací iniciativy Průmysl 4.0 do procesů povrchových úprav nábytkových dílců
  • NC testovací vrtací uzel 

Kontaktní osoba:

Ing. Luděk Pehal

Tel: + 603 291 099

Email: tckcn@furniturecluster.cz

Adresa:

Technologické centrum KČN

Zavadilova 784

664 44 Ořechov

Logo OPZ
COSME