Název projektu: Rozvoj technologického centra pro vývoj nových technologií a nových typů výrobků – CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_151/0011827
Doba realizace: 1.6.2018 – 30.6.2020

Popis a cíl projektu: Předmětem projektu je dovybavení a rozšíření technologického centra klastru, zaměřeného na rozvoj technologického centra pro vývoj nových technologií a nových typů výrobků, které KČN zřídil v rámci projektu spolufinancovaného v programu OPPI. Součástí dalšího rozvoje tohoto centra je nyní pořízení a instalace: NC testovacího vrtacího uzlu, Robotického pracoviště pro testování aplikací iniciativy Průmysl 4.0 do procesů povrchových úprav nábytkových dílců, Zkušebního zařízení vč. příslušenství

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ
COSME