Název projektu: Rozvoj Klastru českých nábytkářů – CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0003662
Doba realizace: 1.1.2016 – 31.12.2018

Popis a cíl projektu: Projekt rozvoje Klastru českých nábytkářů je zaměřen na aktivity vedoucí k marketingu a propagaci klastru, jeho činností, stávajících i budoucích výstupů, služeb a přínosu klastru pro členy.

Cílem projektu je pořádání vzájemných setkání a odborných akcí, zaměřených na zlepšení vzájemné spolupráce stávajících i potenciálních členů klastru a intenzivnější sdílení znalostí, prezentace KČN na veletrzích, v tisku i on-line prostředí a networking s dalšími specializovanými organizacemi.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo OPZ
COSME