Klastr českých nábytkářů se prezentoval dne 29. dubna 2010 v Hrotovicích na semináři před valnou hromadou AČN pod názvem: Marketing výrobců nábytku.

  

Logo OPZ
COSME