Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo Klastru českých nábytkářů nové podaný projekt pod názvem Klastr českých nábytkářů II v programu OPPI Spolupráce.

Projekt je rozčleněn do 10 dílčích projektů:

  • Pořízení laboratorních zařízení do servisních středisek KČN
  • Podpora inovací designu nábytkářských výrobků
  • Inovace distribučních a logistických výrobků
  • Vývoj nových modelů a technologií využití ve výrobě
  • Pořádání odborných workshopů, seminářů, setkání, účast na veletrzích
  • Mezinárodní konkurenceschopnost (analýzy, studie)
  • Výzkum pro inovace
  • Sdílení kapacit firem klastru
  • Inovace organizačních a řídicích procesů členských firem
  • Spolupráce a propagace klastrů

Navazuje na projekt: Klastr českých nábytkářů I, který již byl úspěšně realizován. Zahájení projektu Klastr českých nábytkářů II je  plánováno na 1.9.2010. Projekt je členěná na 6 etap (doba trvání jedné etapy je 6 měsíců). Předpokládané ukončení projektu je 31.8.2012
Plánovaný finanční rozpočet na celý projekt je cca 71 000 000,-Kč přičemž dotace z programu OPPI v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, opatření 5.1 Platformy spolupráce, programu SPOLUPRÁCE –Klastry  činí cca 40 000 000,-Kč.

V průběhu projektu KČN plánuje pořídit více než 20 strojních zařízení, plánuje nákup více než 20 studií zaměřených na podporu inovací nábytku a marketing, jejích cílem bude zvýšit pomoci inovací konkurenceschopnost členských firem. V průběhu projektu KČN plánuje uspořádat nebo spolupořádat semináře a workshopy a účastnit se mezinárodních veletrhů. KČN také bude ve svých provozovnách pracovat na svých výzkumně vývojových projektech zaměřených rovněž na vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu.

Vize KČN při realizaci projektu:

Prostřednictvím spolupráce při výzkumu, vývoji a inovacích výrobních programů a technologií  projekt KČN II pomůže upevnit a posílit pozici členských firem na domácím a zahraničním trhu.
KČN svým projektem podpoří spolupráci na domácím trhu a přenos inovací z akademického-výzkumného prostředí do výroby jednotlivých firem.
Rozšíří vybavení zkušebny a servisních středisek Klastru, které umožní realizaci specifických testů, přispívajících k vyššímu standardu výsledných produktů.
Zvýší efektivity vnitřního chodu členských firem prostřednictvím inovace organizačních a řídících procesů a inovace distribučních a logistických cest.
V oblasti lidských zdrojů chce KČN docílit zvýšení efektivity chodu členských firem v této oblasti prostřednictvím sdílení kapacit firem klastru.

!!! I konkurence může spolupracovat !!!

 

     

Logo OPZ
COSME