Cíl projektu: Stanovení okrajových klimatických podmínek při zpracování a skladování nábytkových dílců z MDF. Určení typu MDF desky s nejnižšími rozměrovými změnami v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu.

Předpokládaný výstup projektu: Typ MDF desky s nejnižšími rozměrovými změnami. Teplota a vlhkost prostředí vhodného pro výrobu a skladování nábytkových dílců z MDF a technická doporučení aplikovatelná pro ostatní členy KČN, kteří zpracovávají MDF nebo vyrábí nábytkové dílce z MDF.

Vstupy:
– Vědecko- výzkumní pracovníci – tři pracovníci – příprava a nastavení měřicích strojů, příprava měřených vzorků vytvoření a příprava plánu měření dle výkresové dokumentace, vlastní měření parametrů vzorků, vyhodnocování provedených měření, běžná údržba zařízení. (Detailní popis je v samostatných popisech pracovních činností.)
– Materiální zabezpečení – MDF desky, nábytkové dílce z MDF, smršťovací folie. Tento materiál dodá  a bude ho spolufinancovat společnost Dřevozpracující družstvo Lukavec.
– Přístrojové zabezpečení – pro realizaci tohoto projektu bude použito přístrojové zařízení, které KČN pořídil v rámci 1.etapy. Toto zařízení bylo částečně pořízeno z dotačních prostředků čerpaných v 1.etapě projektu. Jedná se o následující položky:
– klimatizační komora
– souřadnicový měřicí stroj Zeiss Contura G2
– váhy
– posuvná měřítka
– upínací přípravky

Časová náročnost projektu: předpoklad je, že tento projekt bude řešen v rámci II. až V. etapy projektu v rozsahu osm hodin denně

Popis  činností na projektu
II. etapa
– zpracování metodiky měření
– výběr a příprava vzorků
– příprava měřicích plánů
III. etapa
– klimatizace a měření dílců
– vyhodnocení výsledků
IV. etapa
– klimatizace a měření dílců
– vyhodnocení výsledků
V. etapa
– ověření získaných výsledků

Aktuální stav sledované problematiky před zahájením VV projektu: Velký rozvoj použití desek MDF v nábytkářském průmyslu sebou přinesl vyšší nároky na přesnost opracování nábytkových dílců z MDF. Protože se jedná o materiál, který citlivě reaguje na změnu klimatických podmínek, je pro zpracovatele desek MDF důležité nastavit optimální podmínky zpracování. V dostupné odborné literatuře je problematika rozměrových změn v závislosti na změně klimatických podmínek zpracována pouze pro rostlé dřevo. Tyto údaje však pro desky MDF nelze využít. Důvodem je odlišná struktura desek MDF. Informace charakterizující chování desek MDF v závislosti na změně klimatických podmínek umožní i lépe nastavit dodavatelsko – odběratelské vztahy a usnadní řešení případných sporů

Místo realizace projektu: servisní středisko KČN, Antonína Sovy 9, 394 26 Lukavec

Stav projektu – projekt je ve fázi řešení s uzavřenou I. etapou

Výsledky I.etapy  – výsledky jsou popsány v etapové zprávě v sekci Ke stažení pro registrované uživatele.

Logo OPZ
COSME