Cíl projektu: Cílem je ověření možnosti použití různých technologických zařízení  na zpracování různých druhů potahových látek a kůží pro různé typy čalouněných výrobků v podmínkách malosériové a zakázkové výroby čalouněného nábytku.  Jedná se o prověření, zda je možno na různých typech šicích strojů kvalitně a efektivně zpracovávat různé druhy potahových látek a přírodních kůží  s ohledem na požadavky designu, vysoké užitné vlastnosti těchto čalouněných výrobků, požadovanou kvalitu a produktivitu výroby.

Předpokládaný výstup projektu: Očekávaným výstupem by měly být zkušenosti, obecné i  konkrétní doporučení technického charakteru  aplikovatelné pro ostatní členy KČN, kteří mají zájem vyrábět a zpracovávat  různé typy potahových látek a kůží  na  různé typy čalounických výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Vstupy:
– Vědecko- výzkumní pracovníci
– jejich činnost bude spočívat ve stanovení různých technologických postupů a  praktických zkouškách, s použitím různých materiálů s ohledem na konkrétní řady a kategorie čalounických výrobků (sedacích souprav). Detailní popis je v samostatných popisech pracovních činností.
– Materiální zabezpečení – budou použity různé typy potahových materiálů – potahové látky, kůže  od různých výrobců – dodavatelů. Tento materiál dodá  a bude ho spolufinancovat společnost NADOP.

Přístrojové zabezpečení – pro realizaci tohoto projektu bude použito strojní a přístrojové zabezpečení, které KČN pořídil v rámci 1.etapy v rámci souboru  zařízení pro prověření možnosti aplikace  a zpracování těžších čalounických materiálů . Toto zařízení bylo částečně pořízeno z dotačních prostředků čerpaných v 1.etapě projektu. Jedná se o následující položky:
• Šicí stroj  Durkopp Adler, 868 290342  Classik dvojjehlový sloupový
• Šicí stroj  Durkopp Adler, 867 190342 Classik jednojehlový  s XXL chapačem

Současně bude použito i technologické zařízení,  které  poskytne řešiteli úkolu společnost NADOP a které se používá  v rámci  vlastní výroby pro realizaci jednotlivých čalounických operací a vlastní  přípravu  potahových látek.  Bude provedeno srovnání za různých podmínek při zpracování různých materiálů.  Společnost NADOP poskytne i další technologické a výrobní zázemí nezbytné k tomu, aby byl celý projekt realizován účelně a efektivně.

Časová náročnost projektu – předpokládá se, že tento projekt bude řešen v období 6-ti měsíců v rámci 3.  a 4. etapy projektu KČN II.  Protože jednotlivé činnosti spočívají v různých typech prací – viz popis prací výzkumných pracovníků, není možno předpokládat, že by bylo možné tyto činnosti realizovat v kratším časovém období.

Popis  činností na projektu – jednotlivé činnosti spojené s realizací celého projektu lze popsat jako souhrn následujících činností, které se v různých četnostech opakují:

 • – Seznámení se s technologickými možnostmi nově pořízených zařízení
 • – Správná a bezpečná obsluha a údržba těchto zařízení
 • – Příprava a definice různých typů potahových látek a kůží, které lze použít v procesu zpracování a přípravy potahových látek pro vlastní čalounění
 • – Tvorba střihů pro čalouněné výrobky, odlišnosti a specifika jejich vzájemného spojování pro tyto střihové dílce, praktické ověření
 • – Stanovení technologických  přídavků pro jednotlivé typy materiálů s rozdílnými vlastnostmi a gramáží s ohledem na různé typy výrobků a použité technologické zařízení pro jeho spojování a jejich praktické ověření
 • – Definice různých typů spojovacích materiálů – přírodní materiály, umělé materiály,  síla, pevnost, barva, ..
 • – Definice různých typů šití potahových látek a kůží
 • – Návrh různých typů spojů s ohledem na model a typ čalouněného výrobku a jejich praktické ověření
 • – Návrh  různých typů proševů, lemů, paspulí, … z hlediska estetického, pevnostního  i funkčního a jejich praktické ověření
 • – Vlastní zkoušky jednotlivých technologických  zařízení
 • – Zkoušky technologických zařízení  na různé typy spojů
 • Vytvoření technologického postupu zpracování potahových látek pro různé typy a vzory čalounění a jejich praktické ověření
 • Posouzení výsledků použití  jednotlivých technologických zařízení s ohledem na design, pevnost, kvalitu, výkon, – vlastní zkoušky mechanicko-fyzikálních vlastností

Aktuální stav sledované problematiky – v současné době je jedním z trendů provázejících oblast výroby a prodeje čalouněného nábytku používání různých typů  potahových látek s různou gramáží. Současným trendem produkce výroby čalouněného nábytku s vyšší přidanou hodnotou je i používání přírodních materiálů – usní a kůží. Pro zpracování těchto poměrně  drahých vstupních materiálů (cena kůže je několikanásobně vyšší než běžné potahové látky) je třeba dbát na jejich  perfektní řemeslné zpracování. Cílem tohoto dílčího úkolu je ověřit, zda v podmínkách malosériové zakázkové výroby čalouněného nábytku je možno pomocí těchto technologických zařízení dosáhnout požadované kvality  se zachováním dostatečné efektivity a ekonomického profitu. Lze předpokládat, že nasazení těchto zařízení do výroby přinese  minimálně následující efekty:

 • – Usnadnění a zlepšení kvality výroby
 • – Výrazné snížení chybovosti a zmetkovitosti
 • – Zvýšení produktivity
 • – Výrazné zlepšení estetické stránky výrobků
 • – Zvýšení užitných vlastností výrobků

Bez těchto technologických zařízení pravděpodobně nelze očekávat možnost konkurenceschopnosti těchto výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V podmínkách současného přetlaku těchto výrobků vyšší třídy z dovozu je jedinou efektivní cestou ověření možností, zda tyto investice do kvalitních, universálních a vysoce moderních  technologických zařízení umožní členům KČN, kteří se zabývají výrobou čalouněného nábytku, udržet si své postavení a prorazit s těmito výrobky ke svým zákazníkům a odběratelům.

Výstupem by měl být soubor poznatků a doporučení pro členy KČN, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat  touto skupinou  čalouněných výrobků, kam směřovat svoje aktivity a plánovat  efektivní investice  do nových technologií, inovací produktů a technologických procesů. Tímto způsobem lze efektivně stanovit postup, jak se v této oblasti posunout na vyšší úroveň.

Místo realizace projektu – servisní středisko KČN , Zahradní 1A, 664 44, Ořechov

Stav projektu – projekt je ve fázi řešení

Logo OPZ
COSME