Projekt „Interactive Furniture Portal“

program:
výzva:
název projektu:
příjemce:
partneři:

hodnota projektu celkem:
podíl KO:
doba řešení:

Leonardo da Vinci
Partnerství
Interactive Furniture Portal
Mendelova univerzita v Brně – Česká republika
Klastr českých nábytkářů, družstvo – Česká republika
Textilní zkušební ústav, s.p. – Česká republiky
Bulgarian Institute for Standardizatzion – Bulharsko
Institut fuer Holtechnilogie Dresden gemeinnuetzige GmbH – Německo
Galway – Mayo Institute of Technology GMIT – Irsko
Technická univerzita vo Zvolene – Slovensko
268 642 EUR
3 582 EUR
2009-2012

 

Mezinárodní projekt z programu Leonardo da Vinci měl za cíl vytvořit vzdělávací program, který obsahuje výkladový slovník nejdůležitějších pojmů nábytkářského oboru. Jako podpora pro pochopení a interaktivní učení byl vytvořen virtuální interaktivní dům, kde je na vzorovém interiéru vysvětlena odborná problematika. Všechny výstupy projektu jsou umístěny na internetu – http://www.e-furniture.info/en/home/about-the-project/. Cílovou skupinou projektu je odborná veřejnost, učitelé a studenti středních a vysokých odborných škol, B2B a designéři.

KČN byl v projektu zapojen jako odborný garant projekt, prováděl kontrolu termínů plnění odborných úkolů, jejich věcné náplně, zajišťoval diseminaci výsledků projektu směrem k odborné veřejnosti.

Logo OPZ
COSME