BRILLIANT – Boosting excellence in the European lighting value chain (2020 – 2022)

Cluster českých nábytkářů, družstvo je projektovým partnerem nově schváleného projektu European Cluster Excellence – BRILLIANT, jehož konsorcium právě podepsalo grantovou dohodu s agenturou EASME – Program COSME! Projektové aktivity budou zahájeny v únoru 2020!

Hlavním cílem projektu BRILLIANT je podpora partnerů projektu – klastrových organizací při využívání efektivních inovativních procesů a růstového potenciálu, které mohou klastry svým malým a středním podnikům nabídnout prostřednictvím služeb s přidanou hodnotou, především díky účinné organizační struktuře a správě.

Projekt BRILLIANT bude podporovat 7 průmyslových klastrů z odvětví osvětlení, nábytku a stavebnictví při využívání jejich potenciálu jako průmyslové sítě, a to zvyšováním dovedností a know-how manažerů klastrů při řízení jejich klastrových organizací, aby lépe sloužili potřebám a očekáváním jejich členů. Manažeři vytvoří kompletní a dlouhodobé strategie svých klastrů.

BRILLIANT podpoří učení a vytváření znalostních sítí napříč klastry, zaměří se také na nové možnosti rozvoje obchodní činnosti, které povedou k uzavření nových obchodních smluv vycházejících z konceptů Smart Home a Building.

Partneři dále využijí profesionální program ClusterXchange pro malé a střední podniky k usnadnění mezinárodní, odvětvové a meziodvětvové spolupráce mezi klastry, malými a středními podniky a dalšími zainteresovanými subjekty. V rámci školení a vytváření znalostních sítí budou přijaty nástroje pro podporu nových nápadů, zážitkové učení a obchodních modelů, které pomohou klastrům lépe nastínit jejich vizi, strategické cíle a služby z různých perspektiv. Výše uvedené činnosti se budou vzájemně doplňovat a vytvoří důležitý základ ke zdokonalení managementu a řízení klastrů.

Webové stránky projektu: https://www.brilliantclusters.eu/

KONSORCIUM PARTNERŮ:

Evropské klastry zapojené do projektu představují ekosystémy, a zejména společnosti působící v různých segmentech stavebnictví, které se vzájemně propojují v hodnotovém řetězci: osvětlení – klastry osvětlení, klastry nábytku a stavební klastr, s doplňujícími se odbornými znalostmi nezbytnými k vytvoření platformy pro sdílení znalostí a nastavení procesů učení napříč odvětvími. Důležitým aspektem spolupráce je využití příležitostí v rámci rozvíjejících se trhů, aby se nově vytvořený hodnotový řetězec stal konkurenceschopným na globálním trhu.

Projektoví partneři projektu BRILLIANT:

  1. ELCA – Projektový koordinátor – European Lighting Cluster Alliance
  2. Cluster Lumière Association, Francie
  3. Rete di Imprese Luce in Veneto, Itálie
  4. Cluster d’Illuminacio de Catalunya – CICAT, Španělsko
  5. IQ Kecskemet – MIENK Cluster, Maďarsko
  6. Klastr Ceskych Nabytkaru Druzstvo – KČN, Česká republika
  7. Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa Fvg Srl Consortile, Itálie
Logo OPZ
COSME