Klastr českých nábytkářů pro rok 2019 převzal odbornou gesci nad veletrhem MOBITEX 2019

 

SPOLEČNÁ EXPOZICE KČN na MOBITEXU:

Klastr českých nábytkářů se ve dnech 27.2.-2.3.2019 účastní mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX v Brně, kde ve společné expozici bude prezentovat kvalitní a zajímavý design výrobků svých členů. Návštěvníci se mohou seznámit s produkty členů KČN, které vznikaly na základě výsledků společných projektů KČN. Na stánku (PAV F/032) své exponáty vystaví a budou prezentovat svoje portfolio výrobků tito členové KČN:

 • DRUPOL, výrobní družstvo
 • DŘEVODÍLO ROUSÍNOV
 • DŘEVOJAS výrobní družstvo
 • Dřevotvar družstvo
 • GERBRICH s.r.o.
 • JITONA a.s.
 • WOOD 4 EVER s.r.o.

 

Také budou prezentovány výsledky Vědecko-výzkumného projektu KČN „Ekologizace výroby“, který řeší KČN v rámci projektu KČN – Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu podporovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

 • Sendvičový panel se zlepšenými mechanickými vlastnostmi
 • Sendvičový panel se zlepšenými akustickými vlastnostmi
 • Antibakteriální přípravek do nátěrových hmot s vyšším podílem antibakteriální složky
 • Technologický postup povrchových úprav materiálů s využitím technologie navalování nátěrových hmot vytvrzovaných pomocí UV za účelem snížení emisí VOCs látek do prostředí.

 

Dále zde budou k dispozici informační materiály o KČN a jeho členech a propagační materiály členů KČN a jejich produktů. Po celou dobu konání veletrhu budou odborníci z Klastru bezplatně poskytovat také odborné poradenství zaměřené na výběr kvalitního nábytku a představí české výrobce nábytku.

 

AKTIVITY KČN NA MOBITEXU:

27. února 2019

Od 9:00 – 16:30 Soutěž Mistrovství republiky v oboru truhlář, kterou vyhlásil Klastr českých nábytkářů

8:00 – 9:15          Zahájení soutěže

9:15 – 14:15        Zhotovení výrobku dle zadání a prezentace soutěžících

14:30 – 16:00      Hodnocení výrobků komisí, stanovení výsledků

16:30 – 17:00      Vyhlášení výsledků

 

Finálového kola soutěže Mistrovství republiky v oboru truhlář se účastní vždy nejlepší žák z kraje na základě výsledků regionálních kol. Do soutěže jsou zapojeny všechny kraje České republiky.

Je pořádána i mezinárodní soutěž žáků oboru truhlář, do které přijali pozvání hosté –  žáci ze Slovenska, Polska a Maďarska.

Úkolem žáků v soutěži je zhotovit daný výrobek v časovém limitu 5 hodin.

Základním cílem této celostátní soutěže je především podpořit talentované žáky a umožnit jim pravidelně měřit své dovednosti v daném oboru. Zvýšit propagaci, prestiž a atraktivnost oboru truhlář a zapojit co největší počet firem a dodavatelů do vzdělávání a především získat nové zájemce pro tento obor a tím uspokojovat požadavky na trhu práce.

 

Od 17:00 v pavilonu P, sál P1 Slavnostní vyhlášení GRAND PRIX MOBITEX – komerční část

 

 

28. února 2019

Od 15:00 – 15:30 na přednáškovém molu v pavilónu F

Vyhlášení ocenění GRAND PRIX MOBITEX – sekce student

Cena Klastru českých nábytkářů – 7. ročník udělení a předání ceny Klastru českých nábytkářů za mimořádný návrh nábytku  (10.000 Kč + možnost stáže u členské firmy KČN) ve studentské sekci Grand Prix MOBITEX

 

1. března 2019

Od 10:30 – 17:00 na přednáškovém molu v pavilónu F

Seminář Klastru českých nábytkářů, družstvo

 

 • Služby KČN pro nábytkáře – Simona Haraslínová

Manažerka KČN představí v rámci své přednášky odborného partnera veletrhu MOBITEX Klastr českých nábytkářů. Obeznámí přítomné s činnostía službami Klastru českých nábytkářů – jednoho z největších klastrů se zaměřením na nábytkářský a dřevozpracující průmysl, interiérovou tvorbu a leadera klastrových iniciativ v České republice. Představí aktivity pro členy i nečleny KČN vedoucí k posílení pozice odvětví na trhu, prezentaci v médiích a na webu, účasti ve vyjednávání o zákonech, normách, zázemí pro prezentaci na veletrzích, odborná školení a profesní kvalifikace, informace a aktuality, fundraising a projektové poradenství, výzkum, vývoj a inovace, internacionalizaci.

 

 • Vzdělávání v nábytkářství pro každého bez ohledu na věk – Ing. Bc. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Blok bude zaměřen na představení realizovaných mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání v oblasti nábytkářství a navazujících profesí. Ať se jedná o truhláře, čalouníka, podlaháře, krejčího nebo zapáleného nadšence toho oboru, je podstatné získat základní znalosti, dovednosti a kvalifikaci, které tento obor, u často začínajících řemeslníků vyžaduje. V tomto bloku budou návštěvníkům představeny výstupy z projektů IFP (Interaktivní nábytkářský portál), IQ for ECVET, BEYOND 45+ a jejich praktické uplatnění. Blok bude přínosný pro studenty, učitele, odborníky z oblasti výroby, prodeje ale i navrhování nábytku a v neposlední řadě pro širokou veřejnost, která má o tento obor zájem.

 

 • Výběr a kvalita nábytku z pohledu kování Luděk Bena, zástupce společnosti Blum

Nábytek je třeba vybírat nejen podle vzhledu či materiálu, ze kterého je vyroben. Důležité také je, co se skrývá uvnitř. Jaké jsou možnosti? Co najdete uvnitř a na co si dát pozor při výběru kování? To se dozvíte během této přednášky.

 

 • Ergonomie v interiéruIng. Iva Bastlová DiS.

Bydlení každého z nás by mělo být nejen estetické, ale také funkční, praktické a ergonomické. Na to se při zařizování často zapomíná a závažné chyby i detaily nám pak obtěžují každodenní život. Jak tomu zabránit? Na co si dát pozor, co nezanedbat a čemu věnovat pozornost? Na to odpoví zkušená designérka Ing. Iva Bastlová DiS. ve své přednášce. Věnovat se bude nejen kuchyním, ale i dalším místnostem a vychytávkám v bytě. Pokud právě zařizujete svůj byt, tak byste zde neměli chybět.

 

 •        Jak správně vybrat bezpečný nábytek pro nejmenší? Ing. Bc. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Blok je zaměřen na výběr bezpečného nábytku pro děti podle aktuálních právních a technických požadavků. Ať už přemýšlíme nad pořízením kolébky, postýlky, rostoucí židle a dalšího potřebného vybavení, často řešíme otázku vhodného výběru. Chceme přeci pro své dítě to nejlepší. Jak se ale zorientovat v tom, na co si máme při výběru bezpečného nábytku pro děti dát pozor? Na tuto otázku se Vám bude snažit odpovědět a předat cenné rady při výběru tohoto nábytku člen mezinárodní pracovní skupiny technické normalizace pro dětský nábytek (CEN/TC 207 Furniture, WG2 Requirements for children’s and nursery furniture) a člen České ergonomické společnosti Ing. Bc. Vítězslav Gaja, Ph.D. z TZÚ, s. p.

 

 •        Globální fenomén – megatrend – doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Megatrendy jsou zásadní společenské vlivy, které působí na celé zeměkouli. Některé jsou zřetelné, jiné hůře pozorovatelné a projevují se v rozličném měřítku. Jejich identifikace funguje jako obrana vůči negativním důsledkům. Některé mohou působit i několik desetiletí. Tím se odlišují od krátkodobých trendů a módy. Megatrendy přináší společenské a kulturní změny, ale zasahují i do hospodářství a politiky. Spolupůsobením megatrendů, hospodářského klimatu a designu vznikají trendy, což je významný nástroj v procesu nábytkářského průmyslu zacíleného na kvalitní bydlení. Pochopení problému megatrendů může usnadnit orientaci v nabídce aktuálních produktů, designéři a producenti mohou efektivněji nasměrovat inovace. Nábytkářský sektor ovlivňuje v současnosti 11 megatredů. Je to: konektivita, ženský faktor, silver society, mobilita, new ecology, zdraví, new work, urbanizace, individualizace, globalizace a new learning. Platformou prezentace nábytkového sektoru jsou velké výstavy, jako IMM v Kolíně nad Rýnem, italské Salone internazionale del mobile nebo pařížský Meuble et objet. Přednáška analyzuje jednotlivé megatrendy a zkoumá jejich působení na konkrétní produkty prezentované na výše uvedených akcích v posledních letech. Cílem přednášky je motivace k analýze exponátů Mobitexu z tohoto hlediska.

 

 •       Chytré interiéry – doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.

Vývoj způsobu bydlení v návaznosti na chytré technologie. Krátký exkurz vývojem a proměnami užívání prostor pro bydlení ve dvacátém a začátkem jednadvacátého století, jejich vývoj v typologii a funkci. Vstup nových druhů technologického vybavení obydlí a jeho vliv na užitné vlastnosti prostor pro bydlení. Co je již nový standard ve vyspělé části světa a kam lze predikovat budoucí vývoj. Vše doplněno obrazovým a fotografickým materiálem realizovaných prostor.

 

Projekt aktivní prezentace nábytkářů, založený na rozsáhlé komunikaci s veřejností i odborníky navštěvující MOBITEX se v průběhu minulých ročníků osvědčil a KČN v tomto nastaveném trendu bude pokračovat i v letošním ročníku MOBITEX ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s..

 

Kontakt:

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.
předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstvo
Klastr českých nábytkářů, družstvo
Kozí 26/4, 602 00 Brno
mobil +420 774 113 529
info@furniturecluster.cz

Logo OPZ
COSME