Vyvrcholením dosavadní již téměř pětileté aktivity Klastru českých nábytkářů v oblasti Jihovýchodní Asie je založení CIC – THE CZECH INDUSTRY COMPANY LIMITED na konci roku 2014.

Českým exportérům se zájmem o tuto oblast, která zahrnuje mimo Vietnam i další země sdružené v organizaci  ASEAN, se tak otevírá široká možnost exportních, importních i kooperačních projektů.

To, že jde o skutečnou konkurenční výhodu pro české firmy potvrdí každý, kdo ví, jak vysoká byrokratická náročnost pro vstup zahraničních firem do této oblasti existuje.

„Všem zájemcům ne pouze o vietnamský trh, ale i trhy dalších zemí sdružených v organizaci ASEAN /Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam/ vzniká možnost využít naši strukturu pro navázáni kontaktů i k dokončení obchodů, výrobních kooperací, k transferu technologií a podobně,“ říká ing. Radek Brychta, předseda KČN a jeden z hybatelů projektu.

„Celý tento region je v odlišné fázi hospodářského cyklu, než je Evropa, a tak zatímco my stagnujeme, jihovýchodní Asie zažívá hospodářský boom. Prosadit se lze samozřejmě pouze vysoce kvalitní a sofistikovanou produkcí, samozřejmě ne pouze v oblasti nábytku, ale v mnoha  dalších tradičních i nových odvětvích českého průmyslu či ve  vyspělých službách,“ dodává Aleš Písařík, ředitel CIC .

Klastrová iniciativa KČN  a CIC je současně výtečným příkladem spolupráce českých firem v rámci programu OPPI, kterou míní Klastr i jeho členové dále rozvíjet.

 THE CZECH INDUSTRY COMPANY LIMITED

Je česká  klastrová iniciativa založená Klastrem českých nábytkářů a dalšími českými nábytkářskými společnostmi ve Vietnamu. Jejím hlavním cílem je podpora exportu českých nábytkářů do Vietnamu a zemí ASEAN a podpora importu komponentů pro nábytkářský průmysl z Vietnamu do ČR.

Sídlo společnosti: Hoang Linh Building, A2B Block, Duy Tan
Street, Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city.
Založení CIC bylo realizováno prostřednictvím konzultační společnosti Česko-vietnamské investiční a exportní fórum, z. s.

Založení CIC ve Vietnamu je vyvrcholením dvouletého projektu „Internacionalizace KČN v Jihovýchodní Asii,“ který byl dotován z prostředků operačního programu OPPI a byl realizován ve spolupráci s partnery Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Konkrétní obchodní činnost CIC a vstup na trhy Jihovýchodní Asie jsou konzultovány s dalším partnerem projektu, agenturou na podporu exportu CzechTrade a to především s řediteli poboček CzechTrade ve Vietnamu a v Číně. S Czechtrade je dohodnuta další obchodní spolupráce v Hočiminově Městu, kde má CIC zájem zrealizovat korespondenční pobočku.

CIC je výjimečná v tom, že to je:
•    První klastrová a ryze česká  iniciativa nábytkářů mimo EU, kterou ve Vietnamu založilo více českých firem
•    Společníky CIC je 10 českých malých a středních českých firem z nábytkářského průmyslu
•    Investiční kapitál společnosti činí 1.430.000 USD
•    Společnost je ve Vietnamu založena jako 100% zahraniční český subjekt bez vietnamských společníků

Tiskový kontakt:
Milan Tříska
Člen řídícího týmu KČN
www.furniturecluster.cz
+420 603 235 437
mtriska@int-cz.com
skype: mtriska

Logo OPZ
COSME