V rámci projektu „Rozvoj Klastru českých nábytkářů“, který je zaměřen na aktivity vedoucí k marketingu a propagaci klastru, jeho činností, výstupů a služeb, na pořádání vzájemných setkání a odborných akcí, zaměřených na zlepšení vzájemné spolupráce členů klastru a intenzivnější sdílení znalostí, prezentace KČN na veletrzích, v tisku i on-line prostředí a networking s dalšími specializovanými organizacemi, KČN uspořádal členskou schůzi, která byla již tradičně doplněná seminářem a letos i novinkou – teambuildingovou akci „Hospodářským sedmibojem“, která měla za cíl vytvořit neformální atmosféry pro navázání další spolupráce členů KČN.

Celý program probíhal v Bukovanskou mlýně a cílem bylo navodit atmosféru pravého venkovského prostředí, která je pro tento kraj typická. Program řídili a soutěží nás prováděli zkušení animátoři ve věrohodném „jezeďáckém“ oděvu. V týmech jsem tak zdolávali jednotlivé disciplíny:

  • hod vidlemi do dálky
  • slalom v traktoru
  • slalom mezi balíky slámy
  • štafeta trakařů
  • jízda na koni
  • hod mlynářským pytlem na cíl
  • natahování do koštýře

Nejlepší žena, muž i team byli ocenění krásnými cenami, které korespondovali s hospodářskou tematikou. Za účast v soutěži si každý zúčastněný odnesl malý prezent a diplom.

Celá akce zbudila mezi členy klastru zájem a pozitivní ohlasy. Celou akci jsme završili degustaci vín ve vinotéce Rotunda s výkladem sklepmistra.

 

Řekli o akci:

Daniela Boučková – ABF, a.s.: Moc děkujeme za výborné zorganizování  členské schůze a přidruženému programu. Co se týče semináře, byly zde  zajímavé a podnětné příspěvky, myslím si, že i časově to bylo dobře naplánováno. Teambuilding  byl výborný a zábavný a myslím si, že každého z nás to moc bavilo. Animátoři byli skvělí.  Prostředí, ve kterém se vše odehrávalo, bylo také super, víno výborné, takže moc rády na tuto akci vzpomínáme. Diplom za Hospodářský sedmiboj mi visí na nástěnce.

 

Jaroslav Tomka – FMP-Lignum, výrobní družstvo: Myslím že to bolo super a nič, by som na tom nemenil.

 

Jiří Valeš – A-Z Risk Service spol. s r. o.: Za mne byla celá akce dokonale zorganizována. Úžasný byl rozhodně výběr místa Bukovanského mlýna, který vtiskl celé akci jakousi pohodovou atmosféru, kde měli členové KČN i hosté důvod k úsměvu a nikoliv k nervozitě. To se projevilo určitě jak na semináři, tak hlavně na hospodářském sedmiboji, jenž stmelil lidi jak v týmech, tak i celkově…. A odtud je již jen kousek k vzájemným obchodům, spolupráci, služební komunikaci.Škoda jen, že se nesešlo více členů.

 

Maria Wohlrabová – ABF, a.s.: Pravidelně se účastníme členských schůzí Klastru, protože je třeba vědět a být při tom! Ale letos nás setkání v Bukovanském mlýnu přímo nadchlo. Krásné prostředí, skvělé ubytování a jídlo, dynamicky probíhající  členská schůze a zajímavý seminář, který nám pomohl získat kontakty, které jsme ihned využili.

Vtipný a tmelící zábavný program nám umožnil lépe se poznat a skutečně navázat osobní kontakty. Hospodářský sedmiboj byl skvělý, uvolňující  a nezapomenutelný!  Ochutnávka ve sklípku a společenský večer již jen doladily příjemně strávený den.

Chceme poděkovat vedení Klastru za perfektní přípravu akce, počínaje přípravou formulářů a kupónů, až po osobní nasazení a boj v montérkách!

 

Martina Procházková – NADOP –VÝROBA NÁBYTKU, a.s.: Akce na Bukovanském mlýně byla velice zdařilá. Výběr prostředí perfektní. Organizace byla zvládnuta na jedničku, vše plynule navazovalo, na nic se nečekalo. Jednání proběhlo stručně, jasně a věcně, vč. hlasování.

 

Radim Tichy – Veletrhy Brno, a.s.: Klastr českých nábytkářů potvrdil svoji pozici v rámci nábytkářského průmyslu, kdy je schopen sdružit hlavní lídry trhu a svojí prací a aktivním přístupem přinést maximální efekt. Kromě oficiálních činností umí svým členům zajistit originální neoficiální atmosféru během neformálních setkání. Tato příjemná atmosféra pomáhá posílit vzájemně výhodnou spolupráci všech členů a partnerů.

 

Václav Adamec – DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo: Děkuji za skvělou organizaci členské schůze KČN! Vedle zajímavého odborného programu to pro mne byla především příležitost v klidu a beze spěchu formálně i neformálně prodiskutovat řadu témat s ostatními členy klastru. Byla to příležitost, na kterou by si za jiných okolností kdokoli z nás jen stěží udělal čas – a navíc to byla díky doprovodnému programu i zvolenému prostředí opravdu skvělá zábava. Víc takových schůzí, prosím!

 

Logo OPZ
COSME