Výukový workshop studentů studijního programu Design nábytku na téma – Vývoj nových nábytkových produktů, byl uspořádán Mendelovou univerzitou v Brně a Klastrem českých nábytkářů. Workshop se konal v termínu 19 – 22. 10. 2021 na Zámku ve Křtinách.

Workshopu se účastnilo 16 studentů studijního programu – Design nábytku + 2 vyučující. Workshop proběhl pod vedením pedagogů doc. Ing. Jaroslava Svobody a doc. Ing. Jiřího Taubera. Vyučující současně studentům odpřednášeli dvě přednášky na téma: Návrh nábytkového doplňku do interiéru a druhou přednášku na téma Vývoj nábytkových produktů.

Jména všech zúčastněných jsou uvedena i s podpisy v přiložené prezenční listině. Současně je z workshopu přiložena fotodokumentace, včetně dokumentace ze závěrečné prezentace studentů a jejich vytvořených nábytkových modelů z papíru. Ve zbývající části semestru, budou studenti na základě vytvořené práce na workshopu pokračovat, tak aby výstupem na konci semestru mohl být komplexně zpracovaný návrh včetně skic, vizualizací, výkresové dokumentace a především funkčního finálního modelu v M 1:1.

Závěrečná zpráva ke stažení ZDE

 

Logo OPZ
COSME