Dne 23. března 2017 uspořádal Klastr českých nábytkářů, družstvo seminář TRENDY_INSPIRACE_DESIGN 2017 v rámci veletrhu FOR FURNITURE 2017.

Ing. Lucia Haraslínová Ph.D. informovala o činnostech a službách KČN. Otevřela tak první blok, který byl věnován veřejnému zasedání řídícího týmu. Zúčastnění se mohli členů ŘT dotazovat na fungování KČN, služby KČN či technologická centra KČN. Členové řídícího týmu odpověděli na několik položených otázek.

Následovala Ing. Iva Bastlová DiS., která odprezentovala příspěvek na téma trendy v nábytku a bytovém textilu, představila barvu jara a ozvěny významných zahraničních veletrhů.

Třetí prezentaci si připravila Ing. Helena Prokopová, prezentace byla zaměřena na téma Trendy v čalouněném nábytku – tvary, barvy, vzory, provedení.

Se závěrečnou prezentací vystoupil Ing. Ondřej Valach, jeho prezentace odrážela nové druhy vizualizací a propagačních návrhů. Důraz kladl na vyšší standard práce pro zákazníka, vizualizace pro lepší představu budoucí realizace.

Logo OPZ
COSME