Dne 26. dubna 2017 uspořádal Klastr českých nábytkářů, družstvo seminář NÁBYTEK-DESING_NORMY_PROPAGACE_PODPORA v rámci veletrhu interiérového designu Mobitex 2017.

Ing. Lucia Haraslínová Ph.D. informovala o službách, které KČN poskytuje, o výsledcích projektů, které KČN realizoval v rámci OPPI i v rámci OPPIK. Ing. Iva Bastlová DiS. prezentovala produktivní design nábytku od A do Z. Zdůraznila, že je důležité se věnovat nejen designu, ale i provedení, marketingu a propagaci.

PhDr. Dagmar Koudelková prezentovala trendy současného nábytku a představila možnosti podpory designu. Technické normy v nábytkářství – novinky za poslední rok představil Ing. Bc. Vítezslav Gaja, Ph.D.

PhDr. Milan Tříska představil výhody Facebookových stránek a jich možnosti – Facebook jako marketingový nástroj pro určitou skupinu zákazníků. Ing. Šárka Hadererová prezentovala dotační příležitosti pro nábytkáře.

Logo OPZ
COSME