Mezinárodní projekt z programu Leonardo da Vinci má za cíl vytvořit vzdělávací program, který bude obsahovat výkladový slovník nejdůležitějších pojmů nábytkářského oboru. Jako podpora pro pochopení a interaktivní učení bude vytvořen virtuální interaktivní dům, kde bude na vzorovém interiéru vysvětlena odborná problematika. Všechny výstupy projektu pak budou umístěny na internetu.

ID projektu: CZ/10/LLP-LdV/TOI/134011

Cílovou skupinou projektu je odborná veřejnost, učitelé a studenti středních a vysokých odborných škol, B2B a designéři.

Koordinátor projektu:
Mendelova Univerzita v Brně, Česká republika

Partneři projektu jsou:
BDS Sofia, Bulharsko;
G.M.I.T. Letterfrack, Irsko;
IHD Dresden, Německo;
TUZVO Zvolen, Slovensko.;
TZU, Česká republika;
KČN, Česká republika

Projekt byl zahájen 1. 10. 2010

Projekt potrvá do 31. 12. 2012

Projekt je finančně podpořen prostředky z Evropské unie.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

Logo OPZ
COSME