Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členů KČN

Doba realizace: 1.7.2019 – 30.6.2023

 

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli v oblastech Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

Specifickým cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Zapojit do projektu se mohou zaměstnanci členů Klastru českých nábytkářů, družstvo.

V případě zájmu o zapojení do projektu kontaktujte Moniku Perďochovou (perdochova@furniturecluster.cz)

 

Více informací o výzvě 110 ZDE

 

Logo OPZ
COSME