Název projektu: KČN- Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu IV – CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_212/0015313
Doba realizace: 1.7.2019 – 31.12.2021

Popis a cíl projektu:

Podprojekt 1 – Vývoj vyztužené sendvičové desky na bázi dřeva s vyšší odolností proti průhybu

Cílem projektu je vývoj nové nosné sendvičové desky na bázi dřeva s výztužnou vnitřní/středovou vrstvou, jejíž užití je zejména v interiéru jako součást konstrukce nábytkového zařízení. Primární využití aplikace je v podobě nosné desky se sníženým průhybem při zatížení. Tato inovovaná sendvičová deska na bázi dřeva nabízí zlepšenou mechanickou vlastnost – pevnost v průhybu, díky tomu je schopen konkurovat současným deskovým materiálům na trhu a zároveň obsahuje výztužnou část, kterou tvoří surovina z textilního průmyslu. Lepší mechanické vlastnosti umožní širší využití sendvičové desky na bázi dřeva, tam kde doposud jejich aplikace byla problematická nebo neaplikovatelná vůbec.

Podprojekt 2 – Optimalizace a aplikace povrchových úprav s antibakteriálním efektem a se zvýšenou odolností proti působení plísní

Cílem projektu je vývoj povrchové úpravy s antibakteriálním efektem a se zvýšenou odolností proti působení plísní pro nábytkářský průmysl je řešen formou částečného experimentálního a průmyslového výzkumu, jehož součástí je získání zcela nových poznatků v oblasti aplikace inovovaných povrchových úprav a postupu jejich aplikace v nábytkářském průmyslu. Projekt současně zohledňuje dopad legislativních změn na nutnost snižovat používané biocidní látky a optimalizovat jejich použití pro daný typ mikroorganismů, tedy bakterií a mikroskopických vláknitých hub. Povrchové úpravy v jednotlivých etapách jsou ověřeny formou zkoušek v praktických podmínkách a jejich účinnost bude porovnána jak s předchozím stavem, tak s požadavky platné legislativy.

Logo OPZ
COSME