Název projektu: KČN- Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu III – CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_103/0011826
Doba realizace: 1.7.2018 – 30.6.2020

Popis a cíl projektu:

Cílem podprojektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj ověřené technologie, jejíž součástí bude vývoj nového softwarového prostředí řízení průmyslových procesů ve výrobě nábytku na základě předem definované filozofie respektující iniciativu Průmysl 4.0.

Tento podprojekt řeší problematiku zvýšení efektivity vytvořením nového systému přenosu dat, informací, který zajistí vhodné propojení a umožní tak uplatnění požadavků iniciativy Průmysl 4.0 ve výrobě nábytku. Řeší tak chybějící ucelené technologické procesy (technologie) vč. SW systému a aplikace pro nábytkáře zejména v oblasti zakázkové výroby.

Očekávaným výsledku projektu je Ověřená technologie, tj. výrobní stroj s napojením na nový řídící SW efektivně propojující data k a ze stroje.

Využití: Tento výstup bude mít vysoký potenciál využitelný mezi všemi výrobci nábytku, zejména pak pro zakázkovou výrobu, protože nový systém umožní vysokou flexibilitu v zadávání dat a umožní tak měnit výrobu podle požadavků zákazníků nebo podle požadavků na materiál od dodavatelů.

Výstupem bude zcela nový systém fungující na principech odpovídajících i potřebám zakázkové výroby a její propojení s dalšími procesy.

 

Logo OPZ
COSME