Název projektu: Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu – CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008866
Doba realizace: 1.11.2017 – 31.5.2020

Popis a cíl projektu:

Cílem projektu je průmyslový výzkum zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků (plošně tvarovaných dílců beztřískovou technologií) a postupů (povrchové úprava práškováním na MDF desku) s podstatným zdokonalení stávajících vlastností. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů v laboratorním prostředí a také testovaní pilotních linek pro povrchové úpravy práškováním v nábytkářském průmyslu. Tento projekt řeší problematiku tvarovaní plošných dílců beztřískovým obráběním (embosing surových MDF desek) a jejich následní dokončování povrchů povrchovou úpravu práškováním. Řeší problém efektivní výroby plošně tvarovaných sériových dílců v jednom technologickém kroku. Využitím tohoto způsobu beztřískového obrábění se řeší problém s odpady vzniklými při třískových obráběních. Povrchová úprava práškováním řeší problém s environmentálními aspekty při aplikacích povrchové úpravy a emisí VOC při použití finálního produktu. Plošné dílce vyráběné kombinací těchto technologických postupů budou mít vyšší odolnost vůči vodě a lepší mechanické vlastnosti: tvrdost povrchu, bobtnání, pevnost v ohybu.

Očekávaným výsledku projektu je Funkční vzorek plošně tvarovaného nábytkového dílce dosaženého beztřískovým obráběním, dokončený vysoce odolnou bezemisní povrchovou úpravou – práškováním. Využití: takto vyrobeného nového výrobku s podstatným zdokonalení stávajících vlastnostmi bude mít vysoký potenciál využitelný mezi výrobci nábytku pro kuchyně, koupelny, veřejné prostory jako školy, nemocnice, domy s pečovatelskou službou, vybavení kolejových vozidel, lodí a letadel atp.

Logo OPZ
COSME