Název projektu: Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu – CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0003592
Doba realizace: 1.2.2016 – 31.8.2018

Popis a cíl projektu:

Část 1 – Vývoj inovovaných materiálů a technologie pro nábytkářský a stavební průmysl

Cílem první části je vyvinout materiály, efektivně využívající dosud nezpracovávaný odpadní materiál z výroby, které budou mít zlepšené vybrané mechanické vlastnosti než stávající materiály, které neobsahují druhotnou nebo recyklovanou surovinu.
Výstupem bude vyvinutí nových sendvičových kompozitních materiálů (desek) na bázi překližovaných desek z recyklovaných a druhotných surovin, které bude možné použít jako plnohodnotnou náhradu za stávající systémy především pro jejich očekávané dobré zvukově izolační vlastnosti v interiéru, pevnost a nízkou hmotnost.

Část 2 – Použití nejnovějších technologií při realizaci povrchových úprav nábytkových dílců a skleněných elementů různými nátěrovými hmotami za účelem dosažení antibakteriální PU a snížení emisí VOC

Cílem druhé části je snížit únik VOC látek do prostředí, zvýšit efektivitu nanášení nátěrových hmot a zlepšit výsledné vlastnosti povrchu zejména s ohledem na odolnost povrchů proti bakteriím. Výstupem budou nové ověřené technologické postupy povrchových úprav materiálů s využitím moderní metody navalování nátěrových hmot a funkční vzorky takto povrchově upravených nábytkových dílců. Postupy budou aplikovány na materiály vyvinuté v první části i stávající materiály a výsledky budou vzájemně porovnány.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo OPZ
COSME