Název projektu: Rozvoj Klastru českých nábytkářů III – CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_315/0018778
Doba realizace: 1.1.2021 – 30.12.2022

Popis a cíl projektu: Projekt dalšího rozvoje Klastru českých nábytkářů je zaměřen na aktivity vedoucí k marketingu a propagaci klastru, jeho činností, stávajících i budoucích výstupů, služeb a přínosu klastru pro členy.

Projekt navazuje na aktivity v předešlých projektů Rozvoj Klastru českých nábytkářů a Rozvoj Klastru českých nábytkářů II. V průběhu realizace předešlých projektů se KČN stal excelentním klastrem ČR. Předkládaný projekt má za cíl tento status udržet. Předkládaný projekt bude rozšířen o identifikaci mezioborové spolupráce, příležitostí pro nové hodnotové řetězce.

Jádrem projektu je pořádání vzájemných setkání a odborných akcí, zaměřených na upevnění a zlepšení vzájemné spolupráce stávajících i potenciálních členů klastru a intenzivnější sdílení znalostí, prezentace KČN na veletrzích, v tisku i on-line prostředí, rozšíření a upevnění služeb KČN a networking s dalšími specializovanými organizacemi.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Specifické cíle projektu:

 • akcelerace činnosti klastru
 • upevnění a rozšíření služeb klastru
 • upevnění a rozšíření členské základny klastru
 • zvýšení přidané hodnoty plynoucí z členství klastru
 • zvýšení prestiže klastru
 • zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru
 • podpora mezioborové spolupráce a partnerství
 • zvýšení ekonomického a inovačního potenciálu klastru
 • rozšíření spolupráce s ostatními klastrovými organizacemi
 • zvýšení ekonomické soběstačnosti klastru pro další období
 • rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem
 • zvýšení odbornosti managementu klastru

Logo OPZ
COSME