Název projektu: Rozvoj Klastru českých nábytkářů II – CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011825
Doba realizace: 1.1.2018 – 31.12.2020

Popis a cíl projektu: Projekt dalšího rozvoje KČN je zaměřen na aktivity vedoucí k marketingu a propagace klastru, jeho činností, stávajících i budoucích výstupů, služeb a přínosu klastru pro členy. Projekt navazuje na aktivity v předešlém projektu Rozvoj KČN. Jádrem je pořádání vzájemných setkání a odb. akcí, zamněřených na zlepšení vzájemné spolupráce stávajících i potenciálních členů a intenzivnější sdílení znalostí, prezentace na veletrzích, v tisku i on-line prostředí a networking s dalšími specializovanými organizacemi.

Cílem projektu rozvoje klastrové organizace je v první řadě posílit společnou propagaci a prezentaci členských firem KČN a pokud možno dále rozšířit členskou základnu klastru

Specifické cíle projektu:

 • akcelerace činnosti klastru
 • rozšíření služeb klastru
 • rozšíření členské základny klastru
 • zvýšení přidané hodnoty plynoucí z členství klastru
 • zvýšení prestiže klastru
 • zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru
 • podpora mezioborové spolupráce a partnerství
 • zvýšení ekonomického a inovačního potenciálu klastru
 • rozšíření spolupráce s ostatními klastrovými organizacemi
 • zvýšení ekonomické soběstačnosti klastru pro další období
 • rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem
 • zvýšení odbornosti managementu klastru

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Logo OPZ
COSME