Název projektu: KČN – Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu VI – CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_336/0023650
Doba realizace: 1.10.2020 – 30.6.2023

Popis a cíl projektu:

Podprojekt 1 – Výzkum optimalizace zónových matrací a vytvoření metodiky tvorby a výběru zónových matrací pro dospělou populaci

Cílem je optimalizace matracových jader a matrací se zaměřením na matracové zóny podle potřeb skupin dospívající a dospělé populace s využitím dostupných antropometrických údajů a matematických metod.

Podprojekt 2 – Výzkum a vývoj pro oblast průmyslové automatizace řízení a logistiky, využití IOT technologií a jejich integrace do procesů v nábytkářském průmyslu

Cílem je navázat na současný trend Průmyslu 4.0 a to na základě detailního výzkumu informačních a technologických možností vhodných pro stanovený záměr – průmyslovou automatizaci řízení a logistiky, využití OIT technologií a jejich integrace do procesů v nábytkářstkém průmyslu.

 

Logo OPZ
COSME