Název projektu: KČN – Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu V – CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018782
Doba realizace: 1.1.2020 – 30.12.2022

Popis a cíl projektu:

Podprojekt 1 – Vývoj eco-friendly matrace pro bytové použití

Cílem podprojektu je vývoj eco-friendly matrace pro bytové použití. Prvotní využití je aplikace jako matrace (lehací plocha) pro lůžkový nábytek. Tato inovovaná matrace bude nejen eco-friendly tj. minimalizace negativního environmentálního dopadu již od samotné produkce vybraných materiálů, tak i po skončení životnosti některých materiálů nebo celé matrace. Použité materiály budou moci být dále použity v podobě druhotné suroviny nebo recyklátu pro jiné výrobky. Ale také nabídne stejný komfort jako aktuálně nabízené výrobky avšak s racionálně zvolenými materiály, které v minimálním měřítku budou negativně ovlivňovat environmentální prostředí při výrobě, expedici, užívání a po skončení životnosti částí nebo celé matrace.

Podprojekt 2 – Výzkum a vývoj systému pro automatizaci procesů realizace zakázky – „SMART FACTORY“ – chytrá výroba

Cílem podprojektu je navázat na současný trend Průmyslu 4.0 a to na základě detailního výzkumu informačních a technologických možností vhodných pro stanovený záměr – tj. zjištění všech možností pro zajištění cíle plnohodnotné náhrady lidské obsluhy v procesech spojených s obchodní a výrobní činností.

 

 

Logo OPZ
COSME