Název projektu: INTERNACIONALIZACE KLASTRU II – CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_314/0018779
Doba realizace: 1.1.2021 – 31.12.2022

Popis a cíl projektu: Projekt další internacionalizace Klastru českých nábytkářů je zaměřen na aktivity vedoucí k vytvoření nových partnerství, plánovaní spolupráce na mezinárodní úrovni, shromažďování informací o tržním prostředí, hodnotových řetězcích, globálních trendech a příležitostech. Bude rozvíjen marketing a propagace klastru, jeho činností, stávajících i budoucích výstupů.
Projekt navazuje na aktivity předešlého projektu KČN – Internacionalizace I. V průběhu realizace předešlých projektů se KČN stal excelentním klastrem ČR. Projekt má za cíl tento status udržet. Projekt bude rozšířen o identifikaci mezioborové spolupráce v rámci internacionalizaci, příležitostí pro nové hodnotové řetězce.

Mezinárodní spolupráce je v pojetí KČN v souladu s celkovou strategií klastru pro zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti zaměřena na navázání konkrétní mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací v rámci Evropy a zmapování a zapojení se do mezinárodních sítí v oblasti nábytkářského průmyslu v perspektivní oblasti ASEANu a Ruska.

Cílem projektu je podpořit zahraniční aktivity klastru a jeho členských firem ve vytipovaných zahraničních teritoriích (Evropa, jihovýchodní Asie) prostřednictvím internacionalizace klastru, vč. podpory realizace mezinárodních projektů.

V souladu s definovanými cíli internacionalizačních strategií KČN jsou dílčí cíle projektu následující:

 • Navázání nových partnerství  – rozšíření skupiny v rámci FURNITURE AND WOODWORKING CLUSTER PARTNERSHIP, jak o nové nábytkářské a dřevařské klastry, tak o univerzity a vědecko-výzkumné organizace/ technologická centra
 • Aktivní spolupráce a výměny best practice týkající se především kolektivního výzkumu, technologického rozvoje a transferu inovací – realizace série setkání s potenciálními nebo stávajícími partnerskými klastry / workshopy pro rozvoj další spolupráce
 • Identifikace a rozvoj inovačních příležitosti
 • Rozvíjet a provádět společnou strategii posílení meziodvětvové spolupráce a usnadňující internacionalizaci malých a středních podniků
 • Participace v národních a evropských klastrových sítích a projektech – KČN bude iniciovat přípravu mezinárodního projektu jako lead partner projektu (napr. Horizot 2020, COSME, INOSUP, EraSME, ….)
 • Posílení spolupráci mezi klastry a členi SMEs jako výsledek B2B střetnutí, matchmakingových akcí
 • Navázání přeshraniční spolupráce s nejbližšími sousedními zeměmi (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo)
 • Propagace KČN na veletrzích nábytku (Slovensko)  – aktivní účast na veletrhu
 • Implementace Rozvíjení navázaných kontaktů v rámci ASEANu
 • Vytvoření implementační cestoví mapy (návrh společných aktivit, detailní plán, konkrétní kroky)
 • Účast na mezinárodních klastrových konferencích / inovačních fórech
 • Implementace výsledků VaV do procesu tvorby norem pro nábytkářský průmysl – tvorba, hodnocení, připomínkování, a revize EU norem
 • Zmapování tržního prostředí v Ruské federaci – analýza/ studie tržního prostředí, globálních trendech a příležitostech, znalost konkurenčních subjektů (nalezení potenciálních partnerů pro spolupráci v oblasti prodeje nebo výroby nábytku)
 • Spolupráce v rámci hodnotových řetězců Ruské federace  – vytipování a navázání kontaktu s konkrétními klastry v Rusku – Strategie internacionalizace KČN v Ruské federaci
 • Získaní gold label

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Logo OPZ
COSME