Klastr českých nábytkářů navázal na své zkušenosti z účasti na výstavě TCHFM Toronto v loňském roce a zúčastnil se výstavy ve dnech 12.-15. ledna 2008 podruhé. Výstavní iniciativa klastru byla založena po celý rok 2007 na vytváření povědomí o českém nábytku mezi kanadskými firmami a potenciálními zákazníky. Pomocí prezentace během výstavy se podařilo KČN posílit v potenciálních obchodních partnerech pocit a důvěru, že čeští výrobci nábytku považují kanadský trh za zajímavý a jejich zájem je trvalý.

Logo OPZ
COSME