Program

Úterý 11.11.2008

Zahájení konference:

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček (Děkan Lesnické a dřevařské fakulty )

Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (Odborný garant konference)

Ing. Radek Brychta: Klastr českých nábytkářů a inovační procesy (předseda Klastru českých nábytkářů)

Ing. Martin Čudka: Zastřešující organizace nábytkářského průmyslu (předseda Asociace českých nábytkářů)

Ing. Tomáš Lukeš: Vývoj výroby nábytku a jeho perspektivy (trh s nabytém v ČR) (Asociace českých nábytkářů)

Program přednášek v sekcích:

Technologická sekce

13:00 – 13:30 Ing. David Jílek: Desky na bázi dřeva pro výrobu nábytku (Dřevozpracující družstvo Lukavec)

13:30 – 14:00 Ing. Blahoslav Frank: Lehčené velkoplošné materiály pro výrobu nábytku (Egger CZ, s.r.o.)

14:00 – 14:30 Karl-Heinz Krull: Hrany bez nutnosti nanášení lepidla (Döllken-Weimar, GmbH)

14:30 – 14:45 přestávka na občerstvení

14:45 – 15:15 Hans Jäger: Nové technologie olepování hran (Homag)

15:15 – 15:45 Ing. Peter Melichar: Trendy v povrchových úpravách — digitálna tlač a UF LED technika (Bürkle, GmbH)

15:45 – 16:15 Ing. Petr Pastrňák: Vývojové trendy UF lepidel pro výrobu nábytku (Dukol Ostrava, s.r.o.)

16:15 – 16:45 Ing. Rudolf Beran: Nové trendy lepení ve výrobě nábytku (Lear, s.r.o.)

16:45 – 17:15 Horák Luboš: Nové trendy v dokončování nábytku a výrobků ze dřeva (Becker Acroma spol. s r.o.)

Sekce o bydlení a designu

13:00 – 13:30 Éric Jourdan: Vztah nábytkového designu a průmyslu (renomovaný aktivní francouzský designer, nositel řady ocenění a profesor designu na Škole krásných umění v Saint Étienne)

13:30 – 14:00 Prof. Ing. Miloslav Jokl, Dr.Sc.: Faktory ovlivňujíci kvalitu bydlení (ČVUT Praha)

14:00 – 14:30 MUDr. Ivana Holcátová, CSc.: Biologická rizika v interiérech (Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF a VFN)

14:30 – 14:45 přestávka na občerstvení

14:45 – 15:15 Ing. Veronika Kotradyová, Ph.D.: Haptické vlastnosti interiérových prvkov a ich vplyv na užívatežov interiéru (STU Bratislava)

15:15 – 15:45 Jiří Kuča: Democratic Design (IKEA)

15:45 – 16:15 Ing. arch. Hynek Maňák: Kancelářské systémy — ergonomie u kanceláře, alternativně výškové polohování kuchyňských sestav (Maniac Interier)

16:15 – 16:45 Doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, Ph.D.: Kancelárské sedenie vo väzbe na počítačové pracovisko (STU Bratislava)

16:45 – 17:15 Doc. akad. arch. Ivana Čapková, Csc.: Lze korigovat dispoziční nedostatky vhodným nábytkemš

15:00 — 17:00 Posterová prezentace 1

Středa 12.11.2008

Program přednášek v sekcích:

Dopolední program

Technologická sekce

9:00 – 9:30 Ing. Petr Vaďura: Použití světla v nábytku (Wenzel s.r.o.)

9:30 – 10:00 Dipl. Ing. Horst Blom: Technika pro nábytek – nové trendy; (Technics for furniture – New trends) (Hettich)

10:00 – 10:30 Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký: Zákony, normy a soudní znalectví (MZLU v Brně)

10:30 – 10:45 přestávka na občerstvení

10:45 – 11:15 Ing. Jana Zatloukalová: Nátěrové hmoty pro povrchovou úpravu nábytku (Colorlak, a.s.)

11:15 – 11:45 Ing. Lubomír Kubáč: Vliv UV záření na povrchové vlastnosti dřeva a ochrana před jeho účinky (VUOS)

11:45 – 12:15 Ing. Svatopluk Chamrád, CSc.: Způsoby sušení a vytvrzování nátěrových hmot (Aeroterm, a.s.)

Sekce o bydlení a designu

9:00 – 9:30 Milan Varhaník: Nábytkový design, trendy a nové systémy nábytkového kování (Hettich)

9:30 – 10:00 Ing. Milan Ráž: služba agentury CzechTrade „DESIGN PRO EXPORT“(Czechtade)

10:00 – 10:30 Ing. arch. Jaroslav Matuščák : Elektromagnetický smog v bytovom prostredí (TU Zvolen)

10:30 – 10:45 přestávka na občerstvení

10:45 – 11:15 Ing. Miroslav Chovan, ArtD.: Osobnost designéra (TU Zvolen)

11:15 – 11:45 Prof. Ing. Štefan Schneider, Ph.D.: Systémová tvorba v designu nábytku (TU Zvolen)

11:45 – 12:15 Doc. Ing. Juraj Veselovský CSc.: Aspekty tvorby nábytku pre hendikepovaných (TU Zvolen)

12:15 – 12:30 RNDr. Bohumil Kotlík: Problematika aerosolových částic ve vnitřním prostředí ( SZÚ)

10:00 – 13:00 Posterová prezentace 2

Odpolední program

Technologická sekce

14:00 – 14:30 Bc. Vladimír Štork: Užitní a bezpečnostní požadavky na textilie pro bytový a veřejný interiér (TZU s.p.)

14:30 – 15:00 Ing. Radek Sedlák: Aktuální stav polyuretanových pěn pro konstrukci čalouněného nábytku (BPP,s.r.o.)

15:00 – 15:30 Ing. Petr Jeřábek, Bc. Eva Hrbáčková: Matrace a antidekubitní systémy určené pro nemocniční prostředí a hendikepované osoby (Linet, s.r.o.)

Sekce o bydlení a designu

14:00 – 14:30 Prof. ak. arch. Ján Fišer: Hotel Puerta Amerika + dílo Zahy Hadid (Univerzita T. Bati ve Zlíně)

14:30 – 15:00 Prof. akad. sochar Pavel Škarka: design domácích spotřebičů (Univerzita T. Bati ve Zlíně)

15:00 – 15:30 Ing. Karel Sýkora: Barevný systém NCS (Thorson chemical, GmbH)

Účastnicky poplatek:

jednodenní účast 1700,- * 1200,- **

dvoudenní účast 2650,- * 2150,- **

**) cena pro studenty doktorandského studia

Účastnicky poplatek zahrnuje:

1700,- organizační náklady, náklady na sborník, oběd, občerstvení během konference, prohlídku barokní sakrální architektury od J.B. Santiniho Aichla

2650,- organizační náklady, náklady na sborník, oběd, občerstvení během konference, prohlídku barokní sakrální architektury od J.B. Santiniho Aichla, společenský večer, ubytování, snídaní, občerstvení během konference, oběd

Prosíme vyplnit přihlášku a odeslat do 20.10.2008 na adresu:

Ing. Lucia Haraslínová tel: 545 134 168
MZLU v Brně e- mail: xharasli@node.mendelu.cz
Ústav nábytku designu a bydlení
Zemědělská 3, Brno 6130 00
Přihláška na: www.tnb.mendelu.cz

Logo OPZ
COSME