Klastr českých nábytkářů se zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace. Cílem klastru je neustálý rozvoj jeho členů, ke kterému patří i oblast technologických inovací. Technologické inovace a inovace produktů se budou odvíjet od činnosti a výsledků pracovní skupiny Výzkum a vývoj, která mj. zajišťuje provoz certifikované zkušebny a zavedení značky Česká kvalita. Hlavní oblastí, na kterou se členské firmy díky existenci a dovybavení zkušebny zaměří, bude testování výrobků.

Zkušebna nábytku MZLU Brno byla založena v roce 1966 a je zkušebnou s nejdelší tradicí v ČR. Je nutno obnovit zkušební zařízení a provést doplnění vzhledem k novým EN definující nové zkušební metodiky – nové zkušební zařízení pro jednotlivé typologické skupiny nábytku.

Zkušebna a laboratoř si budou nová zařízení od klastru pronajímat. Zkušebna nábytku MZLU Brno je jedinou akreditovanou zkušebnou testující značku Česká kvalita NÁBYTEK.

Akreditovaná zkušebna vychází při své činnosti z českých technických norem a převzatých norem EN a ISO. Je schopna provádět zkoušky i podle národních norem jiných zemí a ve speciálních případech je možné provádět posuzování podle postupů odsouhlasených objednavatelem. Na základě testů akreditované zkušebny nábytku je vydáván příslušný certifikát.

Logo OPZ
COSME