Klastr českých nábytkářů ku dni 30.6.2008 ukončil svůj první projekt, v průběhu kterého se podařilo úspěšně upevnit vazby mezi jednotlivými členy klastru, nastavit principy spolupráce členů na společných projektech  a aktivitách a položit tak základ opravdu pevného a stabilního oborového seskupení. Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejúspěšnějších projektů OPPP v Jihomoravském kraji. V souvislosti s úspěšným ukončením realizace tohoto projektu bylo následně pojednáno zajištění pokračování aktivit Klastru a zahájili se přípravné práce pro podání žádosti do nastupujícího projektu po program Klastry, tedy OPPI Spolupráce.

Podaný projekt navazuje na předešlý projekt. Cílem projektu je dále rozvíjet a prohlubovat stávající aktivity Klastru zejména v oblasti výzkumu a vývoje v nábytkářském průmyslu v praxi. Hlavním tématem jsou inovace (procesů, výrobků) přenášené do praxe a sdílené mezi firmami, které si tak vytvoří kapacity pro svůj další rozvoj a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti. Českým firmám se díky těmto aktivitám výrazně zvýší šance prosadit se na zahraničních trzích. Prostřednictvím získaných informací z analýz a studií klastru, inovačních aktivit MZLU a ČZU získají konkurenční výhodu na trhu.

Podaný projekt obsahuje 10 dílčích projektů:

  • Pořízení laboratorních zařízení do servisních středisek KČN
  • Podpora inovací designu nábytkářských výrobků
  • Inovace distribučních a logistických výrobků
  • Vývoj nových modelů a technologií využití ve výrobě
  • Pořádání odborných workschopů, seminářů, setkání, účast na veletrzích
  • Mezinárodní konkurenceschopnost (analýzy, studie)
  • Výzkum pro inovace
  • Sdílení kapacit firem klastru
  • Inovace organizačních a řídicích procesů členských firem
  • Spolupráce a propagace klastrů

V současné době Klastr českých nábytkářů čeká na schválení projektu. V případe kladného hodnocení podaného projektu bude moci začít egalizovat výše zmíněné dílčí projekty už do 1.9.2009.

Logo OPZ
COSME