Název projektu: Rozvoj technologického centra pro vývoj nových technologií a nových typů výrobků III 

Doba realizace: 20.4.2023 – 30.6.2026

 

Popis a cíl projektu:
Cílem projektu je rozvoj a dovybavení technologického centra klastru, zaměřeného na rozvoj technologického centra pro vývoj nových technologií a nových typů výrobků v Ořechově s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity MSP pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií. Součástí dalšího rozvoje tohoto centra je nyní pořízení a instalace: CNC technologie obrábění a olepování bočních ploch pravoúhlých nábytkových dílců, CNC technologie obrábění a olepování 2D tvarových nábytkových dílců. Kompresoru, Kolaborativního robota, 3D Tiskárny kompozitních materiálů, Zařízení na testování nábytku horizontálním rázem vč. příslušenství a SW, Klimatotechnologické zkušební komory pro měření VOC látek, Termické desorpci pro analýzu VOC látek, Kondicionéru s trubicemi.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Logo OPZ
COSME