Název projektu: Rozvoj Klastru českých nábytkářů IV

Doba realizace: 30.3.2023 – 31.12.2025

Popis a cíl projektu:
Projekt rozvoje KČN je zaměřen na zavedení pokročilých technologií, digitalizaci, nízkouhlíkových řešení, či obecnou přípravu MSP na zelenou či digitální transformaci. Cílem předkládaného projektu rozvoje klastrové organizace je posílit společnou propagaci a prezentaci členských firem a rozšiřování členské základny. Zlepšení kvality řízení klastru a poskytování služeb, zvýšení kompetencí v oblasti klastrového managementu včetně přenosu zkušeností ze zahraničí, vytvoření a aktualizace strategie klastru, vytvoření portfolia nových služeb dle potřeb členů klastru, aktivity vedoucí k rozšíření klastru, budování strategických partnerů, mezisektorovou spolupráci.

Vytváření společných příležitostí souvisejících se zaváděním pokročilých technologií digitalizaci, nízkouhlíkových řešeních, či obecné přípravě MSP na zelenou či digitální transformaci, mapování a definice společných výzev a nových řešení, matchmakingové aktivity spojující inovativní a tradiční podniky za účelem ověření a validace nových technologií, příprava společných demonstračních aktivit a pilotních projektů. Navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do společných klastrových iniciativ a dalších přeshraničních sítí (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií

 

Specifické cíle projektu:

 • akcelerace činnosti klastru
 •  upevnění a rozšíření služeb klastru
 • upevnění a rozšíření členské základny klastru
 • zvýšení přidané hodnoty plynoucí z členství klastru
 • zvýšení prestiže klastru
 • zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru
 • podpora mezioborové spolupráce a partnerství
 • zvýšení ekonomického a inovačního potenciálu klastru
 • rozšíření spolupráce s ostatními klastrovými organizacemi, HUBy, asociacemi, spolky, sdruženími
 • zvýšení ekonomické soběstačnosti klastru pro další období
 • rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem
 • zvýšení odbornosti managementu klastru

 

Logo OPZ
COSME