Projekt CLUS 3

program:
výzva:
název projektu:
příjemce:
partneři:

hodnota projektu celkem:
podíl KO:
doba řešení:
Competitiveness and Innovation Framework Programme

CLUS 3
Economic Cooperation (Informest) – Itálie (Lead Partner)
South West Oltenia Regional Development Agency – Rumunsko
Instituo de Fomento de la Region de Murcia – Španělsko
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvestv – Česká republika  (KČN – beneficient)
381 tis. EUR
0
2014-2016

http://www.czechinvest.org/clus3

 

Logo OPZ
COSME