Dne 21. 4. 2016 proběhly přednášky KČN a veřejné zasedání řídícího týmu KČN na přednáškovém molu v pavilónu F od 11:00 hod. v rámci veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX. Ing. Radek Brychta, předseda Klastru českých nábytkářů, družstvo, představil činnosti KČN v rámci dotačních programů OPPIK, především se věnoval tématům – rozvoj klastru, výzkum; vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu; vývoj SW pro zakázkovou výrobu Ekologizace výroby; Internacionalizace v rámci Evropy a JV Asie; Infrastruktura a rozvoj Technologických center KČN.

Po představení KČN následovala Barbora Podhrázská, která informovala o dotačních výzvách v rámci OPPIK i v rámci vzdělávacích programů MPSV.  Dále následoval Milan Tříska, který přednesl přednášku o facebookových stránkách a prodávaní na Facebooku bez lajků. Poslední přednáška byla věnována tématu normalizační – TNK Nábytek, kterou přednesl Ing. Bc. Vítězslav Gaja, Ph.D.

V rámci bodu „Veřejné zasedání řídícího týmu KČN“ proběhla debata ohledně členství v KČN – zástupci členských firem zodpovídali dotazy ohledně členství v KČN – příklady z praxe.

 

Logo OPZ
COSME