Pracovní setkání KČN se uskutečnilo 9. 12. 2016 od 10:00 h., v zasedací místnosti budovy SČMVD, Kozí 26/6, 602 00 Brno, se zúčastnilo 16 členů. Pracovní a informační setkání k otevřeným výzvám v rámci programu OPPIK zahájila Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D., dále Informovala o registrační žádosti pro oblast: Kolektivní výzkum, Sdílena infrastruktura, Internacionalizace: spolupráce klastry III.

Informace a podněty k projektům přednesla Ing. Lucia Haraslínová, Ph. D. – inovační vouchery, Petr Dlabal – Inovace, Šárka Hadererová – marketing, nemovitosti, úspora energie, technologie.

Logo OPZ
COSME